0

Giỏ hàng trống

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

By Admin Mon, May 23, 2022 3:12 PM
#

1 - Đăng ký tài khoản trên PingGo

●   Bước 1: Bạn chỉ cần truy cập trang các trang dưới đây theo thiết bị của mình sau đó chọn Đăng ký/Đăng nhập:

- Trên máy tính: Truy cập tại đây

- Hệ điều hành iOS: Tải ngay cho iOS

- Hệ điều hành Android: Tải ngay cho Android

●   Bước 2: Điền đầy đủ thông tin cá nhân trong mục Đăng ký hoặc chọn Đăng nhập bằng Facebook/Gmail

●   Bước 3: Kiểm tra email Đăng ký thành công từ  PingGo để đảm bảo tài khoản của bạn đã được kích hoạt.

2 - Nâng cấp lên tài khoản Thành viên Diamond trên PingGo

●   Bước 1: Bạn chỉ cần truy cập trang các trang dưới đây theo thiết bị của mình sau đó chọn Đăng ký/Đăng nhập:

- Trên máy tính: Truy cập tại đây

- Hệ điều hành iOS: Tải ngay cho iOS

- Hệ điều hành Android: Tải ngay cho Android

●   Bước 2: Điền đầy đủ thông tin cá nhân trong mục Đăng ký hoặc chọn Đăng nhập bằng Facebook/Gmail

●   Bước 3: Kiểm tra email Đăng ký thành công từ  PingGo để đảm bảo tài khoản của bạn đã được kích hoạt

●   Bước 4: Đăng nhập vào PingGo

●   Bước 5: Chọn mục Cá nhân hiển thị dưới cùng bên phải màn hình

●   Bước 6: Nhấp vào mục “NÂNG CẤP NGAY” phía trên bên phải màn hình

●   Bước 7: Trả lời câu hỏi hiển thị trong phần Nâng cấp tài khoản lên Diamond

●   Bước 8: Chọn nút Nâng cấp lên Diamond Member nằm dưới cùng màn hình

●   Bước 9: Hệ thống PingGo sẽ tiến hành kiểm tra và phê duyệt nếu tài khoản của bạn trong vòng 24h

Lưu ý: 

Phần thông tin bạn cần trả lời trong Bước 7 nhằm mục đích giúp PingGo hiểu rõ hơn về bạn cũng như có kế hoạch phát triển sản phẩm có thể hỗ trợ Diamond bán hàng tốt nhất.

3 - Giới thiệu bạn bè tham gia và đăng ký PingGo

●   Bước 1: Đăng nhập PingGo:

- Trên máy tính: Truy cập tại đây

- Hệ điều hành iOS: Tải ngay cho iOS

- Hệ điều hành Android: Tải ngay cho Android

●   Bước 2: Chọn mục Cá nhân

●   Bước 3: Nhấp vào mục “GIỚI THIỆU NGAY” phía trên bên phải màn hình

●   Bước 4: Lựa chọn kênh muốn chia sẻ hoặc Sao chép liên kết chia sẻ

Lưu ý:

Bạn bè sẽ trở thành Thành viên trong tài khoản của bạn với điều kiện:

●   Bạn phải là Thành viên Diamond trên PingGo

●   Bạn bè là người dùng mới, chưa từng đăng ký tài khoản trên PingGo
●   Bạn bè đăng ký tài khoản qua Link giới thiệu của bạn và Nâng cấp lên Tài khoản Diamond thành công, hệ thống PingGo sẽ ghi nhận là Thành viên Diamond trong Tài khoản/Hệ thống kinh doanh của bạn.

4 - Giới thiệu bạn bè mua hàng trên PingGo

●   Bước 1: Đăng nhập PingGo:

- Trên máy tính: Truy cập tại đây

- Hệ điều hành iOS: Tải ngay cho iOS

- Hệ điều hành Android: Tải ngay cho Android

●   Bước 2: Chọn sản phẩm muốn chia sẻ

●   Bước 3: Nhấp vào mục Chia sẻ nằm dưới cùng bên phải màn hình

5 - Cách tạo Mã giảm giá cho bạn bè/khách hàng mua hàng trên PingGo

Việc tạo mã giảm giá có thể giúp cho Diamond giảm giá/điều chỉnh giá bán cho bạn bè hoặc khách hàng của mình.

A - Tạo mã giảm giá cho Sản phẩm

●   Mã giảm giá: 4-8 ký tự chữ (A-Z) và số (0-9)

●   Phạm vi áp dụng:

- Công khai:

Bất kỳ ai truy cập Link chia sẻ sản phẩm của bạn (có chứa mã giới thiệu ref code) thì đều nhìn thấy mã. Khách hàng lựa chọn mã hiển thị sẵn trong quá trình đặt hàng.

- Riêng tư:

Khách hàng nhập mã bằng tay khi đặt hàng. Mã sẽ không hiển thị sẵn.

●   Chọn sản phẩm: Chọn 01 Sản phẩm để áp dụng

●   Mức giảm giá: Mức giảm giá phải nhỏ hơn giá trị hoa hồng của sản phẩm

●   Số lần áp dụng:

- Số lần giới hạn:

Điền số lần giới hạn sử dụng Mã giảm giá.

Mã giảm giá được coi đã là sử dụng khi đơn hàng đó được giao Thành công

- Không giới hạn: Mã giảm giá không có giới hạn sử dụng.

●   Thời gian bắt đầu:

- Thời gian bắt đầu áp dụng mã giảm giá.

- Có thể chọn thời gian trong tương lai

●   Thời gian kết thúc:

Thời gian kết thúc mã giảm giá

Mặc định hệ thống PingGo sẽ để mã giảm giá có thể áp dụng trong 01 tháng

B - Tạo mã giảm giá cho Đơn hàng

●   Các mục sau tương tự như Tạo mã giảm giá cho Đơn hàng:

Mã giảm giá, Phạm vi áp dụng, Mức giảm giá, Số lần áp dụng, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc

●   Mức hoa hồng tối thiểu cho đơn hàng có thể áp dụng: Phải lớn hơn hoặc bằng Mức giảm giá

Ví dụ:

Bạn muốn giảm giá 200K cho Đơn hàng.

Khi đó, Mức giảm giá sẽ là 200K. Mức hoa hồng tối thiểu cho đơn hàng có thể áp dụng phải lớn hơn hoặc bằng 200K.

Lưu ý:

●   Cơ chế Cookie 30 ngày trong Mã giảm giá:

- Khách hàng chỉ có thể sử dụng Mã giảm giá của Diamond A khi truy cập Link chia sẻ sản phẩm (có chứa mã giới thiệu ref code) của Diamond A. Nếu truy cập vào Link chia sẻ sản phẩm của Diamond B (trong vòng 30 ngày) thì khách hàng sẽ không thể sử dụng Mã giảm giá của Diamond A này

●   Mọi đơn hàng phát sinh từ Khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày truy cập vào Link chia sẻ của Diamond A thì Diamond A đều được ghi nhận hoa hồng, tương tự như vậy trong vòng 30 ngày này Khách hàng vẫn có thể sử dụng Mã giảm giá của Diamond A (nếu mã giảm giá còn hiệu lực)

●   Mọi đơn hàng chỉ có thể áp dụng 01 Mã giảm giá.

●   Mã giảm giá Sắp diễn ra có thể Chỉnh sửa lại toàn bộ thông tin trừ tên Mã giảm giá.

●   Mã giảm giá Đang diễn ra không thể chỉnh sửa.

●   Mã giảm giá Đang diễn ra có thể Kết thúc trước ngày đã cài đặt.

6 - Kiểm tra hoa hồng của Sản phẩm trên PingGo

Để xem được hoa hồng của Sản phẩm bạn cần đăng ký Thành viên Diamond trên PingGo.

Giá hoa hồng sẽ được hiển thị theo từng sản phẩm. 

Để đăng ký Thành viên Diamond trên PingGo, mời bạn làm theo hướng dẫn sau:

●   Bước 1: Bạn chỉ cần truy cập trang các trang dưới đây theo thiết bị của mình sau đó chọn Đăng ký/Đăng nhập:

- Trên máy tính: Truy cập tại đây

- Hệ điều hành iOS: Tải ngay cho iOS

- Hệ điều hành Android: Tải ngay cho Android

●   Bước 2: Điền đầy đủ thông tin cá nhân trong mục Đăng ký hoặc chọn Đăng nhập bằng Facebook/Gmail

●   Bước 3: Kiểm tra email Đăng ký thành công từ  PingGo để đảm bảo tài khoản của bạn đã được kích hoạt

●   Bước 4: Đăng nhập vào PingGo

●   Bước 5: Chọn mục Cá nhân hiển thị dưới cùng bên phải màn hình

●   Bước 6: Nhấp vào mục “NÂNG CẤP NGAY” phía trên bên phải màn hình

●   Bước 7: Trả lời câu hỏi hiển thị trong phần Nâng cấp tài khoản lên Diamond

●   Bước 8: Chọn nút Nâng cấp lên Diamond Member nằm dưới cùng màn hình

●   Bước 9: Hệ thống PingGo sẽ tiến hành kiểm tra và phê duyệt nếu tài khoản của bạn trong vòng 24h

7 - Kiểm tra số lượng Thành viên trong tài khoản Diamond

●   Bước 1: Đăng nhập PingGo.vn
●   Bước 2: Chọn mục Cá nhân. Số lượng Thành viên trong tài khoản sẽ nằm ở mục Thành viên phía dưới Tên tài khoản.

Lưu ý:

Mặc định Thành viên sẽ là 01. Vậy nếu bạn có 01 người đăng ký thông qua Link giới thiệu của mình thì bạn sẽ có số lượng Thành viên là 02.

8 - Kiểm tra Hoa hồng của tôi trên PingGo

●   Bước 1: Đăng nhập PingGo:

- Trên máy tính: Truy cập tại đây

- Hệ điều hành iOS: Tải ngay cho iOS

- Hệ điều hành Android: Tải ngay cho Android
●   Bước 2: Chọn mục Cá nhân
●   Bước 3: Chọn mục Báo cáo kinh doanh

●   Bước 4: Chọn mục Hoa hồng của tôi

9 - Kiểm tra hoa hồng từ Thành viên trên PingGo

●   Bước 1: Đăng nhập PingGo:

- Trên máy tính: Truy cập tại đây

- Hệ điều hành iOS: Tải ngay cho iOS

- Hệ điều hành Android: Tải ngay cho Android
●   Bước 2: Chọn mục Cá nhân
●   Bước 3: Chọn mục Báo cáo kinh doanh

●   Bước 4: Chọn mục Hoa hồng thành viên

10 - Nhập thông tin thanh toán Hoa hồng trên PingGo

●   Bước 1: Đăng nhập PingGo:

- Trên máy tính: Truy cập tại đây

- Hệ điều hành iOS: Tải ngay cho iOS

- Hệ điều hành Android: Tải ngay cho Android

●   Bước 2: Chọn mục Cá nhân
●   Bước 3: Chọn biểu tượng cài đặt bánh răng nằm ở giữa trên cùng bên phải màn hình

●   Bước 4: Chọn mục Thông tin thanh toán

●   Bước 5: Cập nhật thông tin Chứng minh nhân dân và Tài khoản ngân hàng

11 - Kiểm tra lịch sử thanh toán Hoa hồng trên PingGo

●   Bước 1: Đăng nhập PingGo:

- Trên máy tính: Truy cập tại đây

- Hệ điều hành iOS: Tải ngay cho iOS

- Hệ điều hành Android: Tải ngay cho Android

●   Bước 2: Chọn mục Cá nhân
●   Bước 3: Chọn mục Lịch sử thanh toán

12 - Kiểm tra tình trạng Đơn hàng trên PingGo

●   Bước 1: Đăng nhập PingGo:

- Trên máy tính: Truy cập tại đây

- Hệ điều hành iOS: Tải ngay cho iOS

- Hệ điều hành Android: Tải ngay cho Android

●   Bước 2: Chọn mục Cá nhân
●   Bước 3: Chọn mục Chờ giao hàng hoặc Đã nhận

Nhận tin từ BeGO

Tải ứng dụng BeGO